العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU MÜZESİ1834’ten günümüze Kara Harp Okulunun köklü tarihini yansıtmak üzere çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak tasarlanan Kara Harp Okulu Müzesi, 01 Ekim 2001 tarihinde açılmıştır. 2011 yılında da yeni eklenen bölümleriyle müze genişletilmiştir.

Müze, “Sergi Koridoru”, “Spor Müzesi I-II”, “Tarihçe”, “MAP Müzesi” ve “Kütüphane” bölümlerinden oluşmaktadır.

SERGİ KORİDORU

Müzenin girişinden 1’inci Anafartalar Taburuna açılan bölüme kadar uzanan Sergi Koridorunda bir tarafta Kara Harp Okulunu ziyaret eden yabancı heyetlerin takdim ettiği hediyeler, diğer tarafta ise KHO Mezunu Asker Ressamlar tarafından yapılan tarihi ve sanatsal önemi yüksek tablolar yer almaktadır. Bu kısımda, ayrıca, Başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere KHO Mezunu devlet adamlarımızın resimleri, Genelkurmay Başkanları, K.K.K., J.Gn.K.larının resimleri ile KHO Mezunlarının “Ziyaret Günlerinde” okulumuza armağan ettiği şiltlerin sergilendiği pano bulunmaktadır.

SPOR MÜZESİ

Müzenin ikinci bölümü “Spor Müzesi” KHO Takımlarının geçmişten günümüze kazandığı kupalar sergilenmektedir. Spor Müzesinde, KHO Futbol Takımının 1924 yılında kazandığı ilk futbol kupası ve 1951 yılında kazandığı ilk basketbol kupası yer almaktadır. Ayrıca, kurulduğu 1834 yılından günümüze Kara Harp Okulunda icra edilen spor faaliyetleri üç bloklu panoda tanıtılmaktadır.

MEKTEB-İ HARBİYE BİNASI

Koridorun “Tarihçe” bölümüne açılan kapısının karşısında 1834-1936 yılları arasında İstanbul’da “Mekteb-i Harbiye” olarak faaliyet gösteren ve halen Askerî Müze olarak kullanılan binanın maketi yerleştirilmiştir. Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, 1899-1902 yılları arasında bu binada eğitim ve öğretim görmüştür.

TARİHÇE BÖLÜMÜ

Müzenin ana bölümünü oluşturan “Tarihçe” kısmında Kara Harp Okulunun kuruluşu, binaları, Ankara’da 1920-1923 yılları arasında faaliyet gösterdiği Abidinpaşa Talimgâhı, İstanbul’dan Ankara’ya taşınması ve KHO Sancağına ait fotoğrafların sergilendiği büyük bir pano bulunmaktadır. Panonun sonunda bulunan büyük camekânlı bölmede KHO Arşivinde bulunan geçmişten günümüze diploma örnekleri, 1834 yılına ait okulun ilk öğrenci künye defteri ile Ebedî Başkomutanımız Atatürk’ün KHO’ya katılış kaydının bulunduğu Künye Defteri (1899) sergilenmektedir.

“Tarihçe” bölümünde ayrıca “Okul Komutanları”, “Silahlar”, “Mekteb-i Harbiye Sınıfı”, “Atatürk”, “Anılar” ve “Harbiyeli Üniformaları” bölümleri bulunmaktadır.

Okul Komutanları bölümünde, Mekteb-i Harbiye (İstanbul) dönemine ait Okul Komutanı masası, 1834’ten günümüze Okul Komutanı fotoğrafları, Harbiyeliler tarafından yapılan 1894 ve 1897 yıllarına ait kabartma haritalar ile 1965 ve 1987 yıllarına ait KHO Öğrenci Alay Sancakları sergilenmektedir.

Harbiyeliler tarafından çeşitli dönemlerde kullanılmış silahlar ile komutanlarımız ve yabancı heyetler tarafından hediye edilen silahların sergilendiği bölümden sonra “Mekteb-i Harbiye”ye ait bir sınıf canlandırılmaktadır. Sınıfın girişinde her iki tarafa KHO Mezunları adına devre birincisi Harbiyelinin yıldız ve plaket çaktığı yaş kütükleri yerleştirilmiştir. Ayrıca, sınıf kütüphanesinde 1700 ve 1800’lü yıllarda basılmış ders kitapları yer alır.

“Atatürk” bölümünde Ebedî Başkomutanımız Atatürk’ün şahsi eşyalarının sergilendiği camekân, Selânik Askeri Rüştiyesinden Harp Akademisine kadar olan not kayıtları ile cenaze merasimine ait fotoğraflar vardır.

“Anılar” bölümünde mezunlarımızın okulumuza hediye ettiği şahsi eşyalar bulunmaktadır. Resneli Niyazi Bey’in şahsi eşyaları, Org.Fahrettin ALTAY’ın Çanakkale Savaşı’nda kullandığı harita, İstiklal Madalyaları bu bölümde yer alan eşyalar arasındadır. Ayrıca, bu bölümde, KHO Yıllık Faaliyet Albümleri, Devre Yıllıklarının bir kısmının sergilendiği bir kütüphane mevcuttur.

“Tarihçe” ana bölümünde son olarak kuruluşundan günümüze Harbiyelilerin giydiği üniformalar camekânlı büyük bir bölümde sergilenmektedir.

Tarihçe kısmından sonra “Sergi Koridoru”na tekrar çıkıldığında müzemize 2011 yılında eklenen “MAP Müzesi”, “İkinci Spor Müzesi” ve “Kütüphane” bulunmaktadır.

MAP MÜZESİ

Kara Harp Okulunda öğrencisi bulunan 15 ülkenin (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, K.K.T.C., Kosova, Makedonya, Moldova, Türkmenistan, Ürdün) tanıtıldığı panolar, ülke bayrakları ve öğrenci künye kayıtları vardır.

II’NCİ SPOR MÜZESİ

Bu bölümde 1940’lardan günümüze Kara Harp Okulu takımlarının kazandığı kupalar ve müsabakalarda elde edilen başarılara ait fotoğraflar yer almaktadır.

KÜTÜPHANE

Bu bölümde, Ebedî Başkomutanımız Atatürk’ün yazdığı 1927 yılı basım tarihli Osmanlıca “Nutuk“un harita ve belgeleri ile sergilenmesinin yanı sıra 1800’lü yıllardan günümüze KHO’da okutulan ders kitaplarından örnekler, yabancı heyetlerin getirdiği ülke tanıtım kitapları ve KHO Mezunlarının Devre Yıllıklarına yer verilmektedir.

KHO MÜZESİ FOTOĞRAF GALERİSİSayfa Başına Dön