English   Türkçe | 

MEZUNLARIMIZ


Cumhuriyetimizin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)

Cumhurbaşkanları


 • İsmet İNÖNÜ
  (1884-1973)
 • Cemal GÜRSEL
  (1895-1966)
 • Cevdet SUNAY
  (1899-1982)
 • Ahmet Kenan EVREN
  (1917-2015)

  Meclis Başkanları


 • Ali Fethi OKYAR
  (1880–1943)
 • Kâzım ÖZALP
  (1882–1968)
 • Musa Kâzım KARABEKİR
  (1882–1948)
 • Ali Fuat CEBESOY
  (1882–1968)

  Başbakanlar


 • İsmet İNÖNÜ
  (1884-1973)
 • Ali Fethi OKYAR
  (1880–1943)
 • Recep PEKER
  (1889-1950)
 • Cemal GÜRSEL
  (1895-1966)

  Başbakan Yardımcıları


 • Sadi KOÇAŞ
  (1919-1998)
 • Alparslan TÜRKEŞ
  (1917-1997)

Türk İstiklal Harbi'nde Tümen ve Daha Üst Kademelerde Görev Yapmış
Kara Harp Okulu Mezunu Komutanlar


Mustafa Kemal ATATÜRK
(1317-P. 8)
1881-1938
 • Muhittin AKYÜZ
  (1304-P. 38)
  1870-1940
 • Nazif KAYACIK
  (1306-P. 29)
  1872-1951
 • Cevat ÇOBANLI
  (1307-P. 4)
  1870-1938
 • Cemil CONK
  (1308-P.8)
  1873-1931
 • Abdüllâtif Naci ELDENİZ
  (1309-P. 17)
  1875-1948
 • Mehmet Nurettin KONYAR
  (1309-P. 31)
  1873-1932
 • Hasan Mümtaz ÇEÇEN
  (1309-P. 99)
  1876-1941
 • Rüştü
  (1309-Top. 8 )*
  1872-1926
 • Mehmet Kâzım SEVÜKTEKİN
  (1311-b.P. 5)
  1877-1949
 • Osman Nuri KOPTAGEL
  (1311-b.P. 17)
  1874-1942
 • Mustafa Münip UZSOY
  (1311-b.P. 32)
  1878-1950
 • Mehmet Rüştü SAKARYA
  (1311-b.P. 70)
  1877-1951
 • Veysel ÖZGÜR
  (1311-b.P. 83)
  1877-1931
 • Mehmet Emin YAZGAN
  (1311-b.P. 88)
  1876-1961
 • Süleyman SABRİ
  (1311-b.Sv. 50)
  1873-1941
 • Ali Sait AKBAYTOGAN
  (1311-c.P. 1)
  1872-1950
 • Mustafa Fevzi ÇAKMAK
  (1311-c.P. 7)
  1876-1950
 • Mehmet Vehbi KIPÇAK
  (1311-c.P. 8)
  1875-1946
 • Mehmet Ali YAL
  (1311-c.P. 69)
  1874-1939
 • Reşat ÇİĞİLTEPE
  (1311-c.P. 80)
  1879-1922
 • Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ
  (1311-c.Sv. 69)
  1876-1940
 • Nihat ANILMIŞ
  (1312-P. 4)
  1878-1954
 • Yakup Şevki SÜBAŞI
  (1312-P. 5)
  1876-1939
 • Mehmet Muhittin KURTİŞ
  (1312-P. 14)
  1876-1951
 • Mehmet Şefik AKER
  (1312-P. 84)
  1877-1964
 • Yusuf İzzet MET
  (1312-Sv. 6)
  1876-1922
 • Ali Sami Sabit KARAMAN
  (1312-Sv. 10)
  1877-1957
 • Akif ERDEMGİL
  (1312-Sv. 46)
  1876-1962
 • Hüseyin Nurettin ÖZSU
  (1313-P. 256)
  1879-1937
 • Mehmet Sabri ERÇETİN
  (1313-Top. 17)*
  1876-1956
 • Şükrü Naili GÖKBERK
  (1314-P. 13)
  1876-1936
 • Ali Hikmet AYERDEM
  (1314-P. 16)
  1876-1939
 • İbrahim Refet BELE
  (1314-P. 39)
  1881-1963
 • Nazmi SOLOK
  (1314-P. 44)
  1876-1956
 • Şerif YAÇAĞAZ
  (1314-P. 94)
  1876-1938
 • Mehmet Atıf ATEŞDAĞLI
  (1314-Sv. 48)
  1876-1947
 • Mehmet Emin ÇOLAKOĞLU
  (1314—Top. 4)*
  1878-1939
 • Mehmet Sıtkı ÜKE
  (1314-ls. 505)*
  1877-1941
 • Fahrettin ALTAY
  (1315-P. 1)
  1880-1974
 • Ethem Servet BORAL
  (1315-P. 16)
  1876-1956
 • Bekir Sami GÜNSAV
  (1315-P. 17)
  1879-1934
 • Ahmet Nuri ÖZTEKİN
  (1315-P. 26)
  1876-1951
 • Kâzım İNANÇ
  (1315-P. 29)
  1880-1938
 • Mehmet Kâzım DİRİK
  (1315-P. 87)
  1881-1941
 • Mehmet Selahattin ADİL
  (1315-b.Top. 2)*
  1883-1961
 • Asım GÜNDÜZ
  (1316-P. 2)
  1880-1970
 • Mustafa MUĞLALI
  (1316-P. 21)
  1882-1951
 • Ömer Lütfü ARGEŞO
  (1316-P. 25)
  1879-1942
 • Halil İbrahim ÇOLAK
  (1316-P. 157)
  1881-1944
 • Cafer Tayyar EĞİLMEZ
  (1316-Sv. 4)
  1878-1958
 • Mürsel BAKÜ
  (1316-Sv. 7)
  1881-1945
 • Mehmet Suphi KULA
  (1316-Sv. 57)
  1881-1948
 • Mahmut Nedim HENDEK
  (1316-Sv. 484)
  1880-1920
 • Mehmet HAYRİ
  (1316-Ağ. Top. 2)*
  1879-1928
 • Mehmet Hayri TARHAN
  (1317-P. 4)
  1880-1934
 • Cavit ERDEL
  (1317-P. 14)
  1884-1933
 • Mehmet ARİF
  (1317-P. 17)
  1883-1926
 • Ali Fuat CEBESOY
  (1317-P. 28)
  1882-1968
 • İsmail HAKKI
  (1317-P. 59)
  1883-1923
 • Ahmet Fuat BULCA
  (1317-P. 80)
  1881-1962
 • Ali İhsan SABİS
  (1317-Top. 1)*
  1882-1957
 • Musa Kâzım KARABEKİR
  (1318-P. 1)
  1882-1948
 • Şevket Seyfi DÜZGÖREN
  (1318-P. 14)
  1880-1948
 • Mehmet Nuri CONKER
  (1318-P. 15)
  1882-1937
 • Kâzım Fikri ÖZALP
  (1318-P. 29)
  1882-1968
 • Mehmet Hulusi CONK
  (1318-P. 24)
  1881-1950
 • Ethem Necdet KARABUDAK
  (1318-P. 31)
  1882-1948
 • Cemil Cahit TOYDEMİR
  (1318-P. 311)
  1883-1936
 • Mehmet Kenan DALBAŞAR
  (1318-Sv. 7)
  1888-1935
 • Mehmet Emin KORAL
  (1318-Ağ. Top. 1)
  1881-1959
 • Sadullah GÜNEY
  (1318-Kale Top. 1)*
  1883-1945
 • Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
  (1319-P. 5)
  1882-1966
 • Alâeddin KOVAL
  (1319-P. 8)
  1882-1930
 • Aşir ATLI
  (1319-P. 23)
  1881-1957
 • Halit KARSIALAN
  (1319-P. 257)
  1883-1925
 • İsmet İNÖNÜ
  (1319-Sah.Top.1)*
  1884-1973
 • İzzettin ÇALIŞLAR
  (1319-Top. 2)*
  1882-1951
 • Şefik Avni ÖZÜDOĞRU
  (1319-İs. 1)*
  1884-1960
 • Ahmet Naci TINAZ
  (1320-P. 3)
  1882-1964
 • Hüseyin Hüsnü Emir ERKİLET
  (1320-P. 5)
  1883-1958
 • Mehmet Kâzım ORBAY
  (1320-Sah.Top.1)*
  1887-1964
 • Osman Zâti KOROL
  (1320-Ağ. Top. 1)*
  1880-1946
 • Ahmet Zeki SOYDEMİR
  (1321-P. 5)
  1883-1934
 • Mehmet Sabit NOYAN
  (1321-P. 30)
  1887-1967
 • Ömer Halis BIYIKTAY
  (1321-P. 44)
  1883-1935
 • Kemalettin Sami GÖKÇEN
  (1321-ls. 1)*
  1884-1934
 • Ahmet DERVİŞ
  (1322-P. 26)
  1886-1932
 • Halit AKMANSÜ
  (1322-Top. 2)*
  1884-1953
 • Mehmet Salih OMURTAK
  (1323-P. 1)
  1889-1954
 • Mehmet Nazım YÜCEL
  (1323-P. 3)
  1886-1921

*Mühendishâne-i Berri Hümâyun mezunudur

Millî Savunma Bakanları

Genel Kurmay Başkanları

Kara Kuvvetleri Komutanları

Hava Kuvvetleri Komutanları

Jandarma Genel Komutanları

Harbiyeli Şair ve Yazarlar

Harbiyeli Sanatçılar

Sayfa Başına Dön