العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 
 • Kara Harp Okulu Kütüphanesi


  Kütüphanenin Görevi

  KHO Komutanlığı Dekanlık bünyesindeki Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü’nün görevi; eğitim ve öğretimi desteklemek üzere, Harbiyelilerin ve diğer personelin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları basılı-elektronik bilgi kaynaklarını temin etmek ve hizmete sunmaktır.

  KHO Kütüphanesinin Başlıca Hedefleri

  • Harbiyeli ve akademik personelin, bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,
  • Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarını sunmak,
  • Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • KHO eğitim – öğretim  ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları ve kaynakları sağlamak,
  • KHO akademik personelinin zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmaktır.

  Koleksiyon ve Hizmetler

  400 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede, kitap koleksiyonu DEWEY On’lu tasnif sistemine göre düzenlenmiş olup, üç kat üzerinde açık raf sistemiyle okuyucuların kullanımına sunulmuştur.

  1’inci katta Atatürk Kitaplığı, süreli yayınlar, DVD koleksiyonu, Ödünç Verme Bankosu ve İdari birimler,

  2’nci katta Özel çalışma odaları, görsel – işitsel DVD İzleme Salonu, Dil Bilim, Temel Bilimler ve Uygulamalı Bilimler konulu yayınlar,

  3’üncü katta ise Genel Konular, Felsefe, Din, Sosyal Bilimler, Sanat/Spor, Edebiyat, Tarih/Coğrafya konulu yayınlar bulunmaktadır.

  Kütüphaneye, piyasaya yeni çıkan her konuda bilimsel ve kültürel yayın satın alınmaktadır. Bilimsel ve kültürel içerikli çok sayıda Türkçe ve İngilizce süreli yayın, abonelik yoluyla temin edilerek, düzenli olarak hizmete sunulmaktadır.

  Kütüphanede araştırma yapan okuyuculara, istedikleri takdirde Danışma (Referans) hizmeti verilmektedir.

  KHO Kütüphanesi çeşitli elektronik veri tabanlarına abone olup, Kara Harp Okulunda hizmet veren bütün internet bilgisayarlarından Harbiyeli, öğretim üyeleri ve diğer tüm personel yararlanabilmektedir. Bu veri tabanlarında binlerce bilimsel dergi ve e-kitap bulunmaktadır.

  Kütüphane dışına çıkartılmayan süreli yayın ve danışma kaynaklarından, 10 sayfaya kadar ücretsiz fotokopi hizmeti verilmektedir.

  Kara Harp Okulunda yapılan eğitim - öğretimi desteklemek ve Harbiyelilerin bilimsel - kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacıyla bağış yayın kabul edilmektedir.

  Kütüphaneden Yararlanma Esasları :

  Haftanın 7 günü açık olan kütüphane; hafta içi 08.00 – 21.30, hafta sonu 09.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

  Kütüphaneden ilişik kesme protokolüne tabi olan KHO personeline, Harbiyelilere ve ASBEN müdavimlerine beş kitap 15 gün süreyle, araştırma yapanlara ise 10 kitap 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Okuyucular, aldıkları yayınların bir kereye mahsus olmak üzere 15 gün daha ödünç süresini uzatabilmektedirler.

  Kitap dışı eserler, danışma kaynakları, tez – proje ve süreli yayınların son sayıları kütüphane dışına ödünç verilmemektedir.

Sayfa Başına Dön