KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 25 - Sayı 1 - 2015 (Volume 25 - Issue 1 - 2015)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Editörden

1

Öğretmen Etkililiği: Finlandiya Modeli

Teacher Effectiveness: Finnish Model

Oğuzhan HAZIR

3-24

Öğrenilmiş Güçlülük: Kavramsal Bir İnceleme

Learned Resourcefulness: A Conceptual Investigation

Murat Sinan ÖZKAN, Ziya YILDIZ

25-40

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Examine Attitudes To Cope With Stress In Terms Of Human Values: A Study On Public Employees

Münevver YILDIZ, Kadir GÜÇ, Sezgin ERDEM

41-62

Soğuk Ortamda Egzersiz ve Fiziksel Aktivite

Exercise and Physical Activity at Cold Environment

Murat ERDOĞAN

63-72

Tüm Sayılar / Archive