KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 24 - Sayı 2 - 2014 (Volume 24 - Issue 2 - 2014)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Lisans Seviyesindeki Yabancı Dil Öğrencilerinin Kullandıkları Kelime Öğrenme Stratejilerinin Başarı Ve Yeterlilik Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi

Undergraduate Efl Students’ Preferences Of Vocabulary Learning Strategies Depending On Language Achievement And Proficiency Level

Fevzi BALIDEDE, Serkan LOKMACIOĞLU

1-19

Karma Taşımacılığın Ekonomik Gelişimi Ve Büyümesi- Polonya Ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi

The Economic Growth And Development Of Intermodal Transportation – A Comparative Analysis Of Poland And Turkey

Zafer YILMAZ, Katarzyna PIETRZYK

21-43

Tasarruf ve Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneği (1975-2012)

The Effects of Savings and Invesments on Economic Growth; The Case of Turkey (1975-2012)

Ahmet Turan ÇETİNKAYA, Emrah TÜRK

45-60

Melez Akış Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Bir Genetik Algoritma

A Genetic Algorithm for Hybrid Flow Shop Scheduling Problem

Abdullah AKTEL, M. Mutlu YENİSEY

61-82

Tüm Sayılar / Archive