KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 24 - Sayı 1 - 2014 (Volume 24 - Issue 1 - 2014)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Türkçe’de Biçimbirimsel Karmaşık Eylem Yapılarının Ne Zaman ve Hangi Sıra İle Edinildiğini Tespit Etmek İçin Kesitsel Bir Çalışma

A Cross-Sectional Design To Test When And In Which Order The Acquisition Of Morphologically Complex Verbal Forms Occur In Turkish

Enes AVCU

1

Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Primary School Teachers Related To Perceptions Of Renewable Energy Sources On The Qualitative Research

Esra SARAÇ - Habip BEDİR

19

Göç Krizi ve Göç Krizine Müdahale

Migration Crisis and Migration Crisis İntervention

Murat EROL - Prof. Dr. Oya G. ERSEVER

47

İngilizce Eğitimi Malzemelerinde Altı Adımda Seçim Süreci

The “Six-Step Selection” (SSS) Process For The Elt Materials

Dr. Necati YALÇIN

69

Danıştay Kararları Işığında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Ticaret Şirketlerinin Rekabeti Engelleyici Davranışları İle İhalelere Birden Fazla Teklif Sunmalar

Companies’ Act Of Influence Of Competition And Submission Of More Than One Tender From The View Point Of Public Procurement Law No. 4734 İn Consideration Of State Council Decisions

Dr. Erdem BAFRA

93

Tüm Sayılar / Archive