KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 23 - Sayı 1 - 2013 (Volume 23 - Issue 1 - 2013)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

Askeri Ceza Kanunu Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulaması

Postponing The Declaration of Verdict As A Concept And Its Applications In Terms of Military Criminal Law

Kurtuluş Kafalı, Adem Palut, Abdurrahim Altıkat

Diplomaside Dilin Kullanımı

Ertan Erol, Ekrem Solak

Tanzimat Döneminden İkibinli Yıllara Türkiye Ekonomisinin Dışa Açıklık Serüveni

Economic Openness Adventure Of Turkey From Tanzımat To 2000s

Figen Kalyoncu, Cüneyt Sevim, Zafer Sezgin

Fa01v01 Algoritması: Yeni Bir Dinamik Yapay Sinir Ağı Algoritması

Fa01v01 Algorithm: A New Dynamic Neural Network Algorithm

Erkam Güreşen, Gülgün Kayakutlu

The Transformatıon Of The Whole Globe Into An Esl Classroom With Collaboratıve Web 2.0 Tools

Eyup Yasar Kurum

Tüm Sayılar / Archive