KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 22 - Sayı 2 - 2012 (Volume 22 - Issue 2 - 2012)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

ADAPTATION OF THE EMPLOYEE VOICE SCALE INTO TURKISH

Şahin ÇETİN, Cahit ÇAKMAKÇI

KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON TURKISH ECONOMY

Zafer SEZGİN, Cüneyt SEVİM, Figen KALYONCU

ÖĞRETMENLERİN KURUMA BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE KURUMDAN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

A FIELD STUDY INTO THE LEVEL OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND INTENTION TO LEAVE THE ORGANIZATION

Cahit ÇAKMAKÇI, Şahin ÇETİN

TÜCCARZÂDE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN (1879-1963)’IN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF TUCCARZADE IBRAHIM HILMI CIGIRACAN (1879-1963) ABOUT TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

Ertan EROL

Tüm Sayılar / Archive