KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 21 - Sayı 2 - 2011 (Volume 21 - Issue 2 - 2011)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL DEĞERLER MODELİNE GÖRE TÜRKİYE İLE ABD’NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ACCORDING TO HOFSTEDE’S CULTURAL VALUE DIMENSION, TURKEY COMPRASION WITH U.S.

Memet ERKENEKLİ

BİLGİNİN İKTİDARINDA ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTELER İÇİN AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜN ANLAMI

THE MEANING OF ACADEMIC FREEDOM FOR CONTEMPORARY UNİVERSITIES AT THE REIGN OF KNOWLEDGE

Mehmet GÜNEŞ

HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLARI ANLAMAK

UNDERSTANDING NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Ali Bilgin VARLIK

MECLİS-İ MEBUSAN VE MECLİS-İ AYAN ZABITLARINDA 1911–1912 OSMANLI-İTALYA SAVAŞI

REFERENCES TO THE 1911-1912 TURKISH ITALIAN WAR IN THE OTTOMAN PARLIAMENT DOCUMENTS

Hakan BACANLI

SELF-REGULATION AND ITS EFFECTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Tolga ERDOĞAN

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KULLANILAN KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE USE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Levent KARAMALAK, Altan ÖZKİL, İhsan SABUNCUOĞLU

ÖĞRENCİ YAŞAM DOYUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI:GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

ADAPTATION OF STUDENT’S LIFE SATISTACTION SCALE TO TURKISH : VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

Özer KAYA

Tüm Sayılar / Archive