KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 21 - Sayı 1 - 2011 (Volume 21 - Issue 1 - 2011)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

YENİ BİR “PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİ”NE GÖRE BİR YABANCI DİL PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROGRAM BASED ON A NEW PROGRAM EVALUATION MODEL

Gonca ALTMIŞDÖRT, Ali IŞIK, Aytekin YAMAÇ

KAMUDA BİR KARAR ALMA ÖRNEĞİ OLARAK: ADLİ YARGIDA KARAR SÜRECİ

AS AN EXAMPLE OF DECISION-MAKING IN PUBLIC SECTOR: JUDICIAL DECISION PROCESS

Mehmet GÜNEŞ

FARKLI SEKTÖRLERDEKİ ORGANİZASYONLAR İÇİN YENİ BİR PERSONEL DEĞERLENDİRME MODELİ ÖNERİSİ

A PERSONAL APPRAISAL MODEL PROPOSAL FOR DIFFERENT SECTOR ORGANIZATIONS

H.Soner APLAK, M. Atilla ÖNER, Abdülkadir VAROĞLU, Özer ÖZTÜRK

TERÖR OLAYLARININ ÖZELLİKLERİNİN HABER MEDYASINDA HABER YAPILIŞA ETKİLERİ

EFFECTS OF TERROR EVENTS’ CHARACTERISTICS TO THE NEWS MEDIA COVERAGE

Aytekin CANTEKİN

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA YAPILAN OKUNABİLİRLİK ÇALIŞMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

THE EVALUATION OF READABILITY STUDIES IN SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES

Turan TEMUR, Müfrettin Murat SARI, Buket Dedeoğlu ORHON

Tüm Sayılar / Archive