KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 20 - Sayı 2 - 2010 (Volume 20 - Issue 2 - 2010)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

İZLENİM YÖNETİMİNDE KENDİLİK ALGISI: BİREYİN ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ

SELF CONCEPT IN IMPRESSION MANAGEMENT: THE EFFECT OF CORE-SELF EVALUATIONS ON IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS

Harun ŞEŞEN

KAMU TEDARİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM: YENİLİKÇİ SATIN ALMA POLİTİKALARI VE AB’YE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRANSFORMATION IN PUBLIC PROCUREMENT: INNOVATIVE PUBLIC PROCUREMENT POLICIES AND EVALUATION OF TURKEY ON EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS

Serhat BURMAOĞLU, Mustafa POLAT, Erkan KÖSE, H.Soner APLAK

PERSONEL GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON EMPOWERMENT, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION, AND ORGANIZATIONAL CYNICISM

Mustafa POLAT, Cem Harun MEYDAN, İsmail TOKMAK

ÇALIŞANLARIN KURUMA BAĞLILIĞI ÜZERİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR

BASIC APPROACHES TO THE EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Cahit ÇAKMAKÇI

Tüm Sayılar / Archive