KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 20 - Sayı 1 - 2010 (Volume 20 - Issue 1 - 2010)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA

QUALITATIVE RESEARCH ON THE NEGATIVE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Mazlum Çelik, Ömer TURUNÇ

BİREYİN GÜÇLENDİRİLMİŞLİK ALGISININ ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞMESİNE ETKİSİ: KAMUDA BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF EMPOWERMENT PERCEPTION ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A STUDY ON PUBLIC SECTOR

Cem Harun MEYDAN, Mustafa POLAT, Serhat BURMAOĞLU

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRMEDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA: BİR ÖRNEK OLAY UYGULAMASI

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND FUZZY COGNITIVE MAPPING AT THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGE’S MEASUREMENT TOOL: AN APPICATOIN

Murat TEKE, Akif TABAK, Mehmet KABAK, Mazlum ÇELİK, Murat Paşa UYSAL, Erkan KÖSE

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÜNİVERSİTE KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ALKOL KULLANIM SIKLIĞI

ALCOHOL CONSUMING FREQUENCIES OF THE STUDENTS ATTAINED UNIVERSITY WITH PARTICULAR SKILL EXAM

Erkut TUTKUN, Sevgi CANBAZ, Fatih ŞENDURAN, Resul ÇEKİN

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEKİ ASKERİ OKULLARIN YABANCI DİL EĞİTİMİNE KATKISI

THE CONTRIBUTION OF MILITARY HIGH SCHOOLS IN OTTOMAN EMPIRE TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Ali IŞIK, Gonca ALTMIŞDÖRT

ADİL YARGILANMA HAKKI BAKIMINDAN DİSİPLİN MAHKEMELERİ (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 6)

DISCIPLINARY COURTS IN THE LIGHT OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL (THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ARTICLE 6)

Olgun DEĞİRMENCİ

THE WAR IN AFGHANISTAN: TOWARDS WHICH DIRECTION? VIETNAM, SOVIET’S AFGHANISTAN OCCUPATION OR IRAQ

AFGANİSTAN’DAKİ SAVAŞ: HANGİ YÖNE DOĞRU? VİETNAM, SOVYETLERİN AFGANİSTAN İŞGALİ VEYA IRAK MI?

Sertif DEMİR

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE U-TİPİ HAT DENGELEME

U-TYPE LINE BALANCING BY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM

Cevriye GENCER, Özkan BALİ

Tüm Sayılar / Archive