GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

SUÇ ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrencilere suç, suçluluk ve suçun önlenmesine ilişkin diğer ülkelerde uygulanan stratejiler ve bunların ülkemizde uygulanabilirliğinin boyutları ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek suç ve suçlulukla daha etkin ve bilimsel olarak mücadele edebilme, "Suç Araştırmaları" alanında bilimsel araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda öğrencilerin görev yapacakları organizasyonlarda daha etkin ve verimli karar alabilmelerine yardım edebilecek metodolojilerin; stratejik düzeylerdeki kolluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilimsel altyapıyı oluşturacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

Suç Araştırmaları Programı ile her türlü önleyici kolluk faaliyetine rağmen işlenen suçları ve suçluları, bilimsel yöntemlerle inceleyerek ortaya çıkaracak nitelikte personel yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

SUÇ ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI

1.Yıl Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
  Seçmeli Ders I 3 0 3 6
  Seçmeli Ders II 3 0 3 6
  Seçmeli Ders III 3 0 3 6
  Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
  TOPLAM       30
1.Yıl Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5718 Ceza Muhakemesi Hukuku 3 0 3 6
SB 5003 Seminer (YL) 0 0 0 6
SB 5802 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
  Seçmeli Ders V 3 0 3 6
  Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
  TOPLAM       30
2.Yıl Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
  Yüksek Lisans Tez Çalışması 3 0 3 30
  TOPLAM       30
2.Yıl Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
  Yüksek Lisans Tez Çalışması 3 0 3 30
  TOPLAM       30
Seçmeli Dersler
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5730 Adam Öldürme ve Örgütlenmiş Suç 3 0 3 6
SB 5721 Adlî Psikoloji 3 0 3 6
SB 5750 Anayasal Haklar ve Kolluk 3 0 3 6
SB 5729 Bilişim Suçları 3 0 3 6
SB 5705 Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele 3 0 3 6
SB 5755 Davranış Analizi ve Yüzyüze İletişim 3 0 3 6
SB 5712 Kriminoloji 3 0 3 6
SB 5743 Malî Suçlar 3 0 3 6
SB 5719 Olay Yeri İncelemesi 3 0 3 6
SB 5756 Psikopatoloji 3 0 3 6
SB 5723 Sosyal Yapı Analizi 3 0 3 6
SB 5727 Suç ve Ceza Genel Teorisi 3 0 3 6
SB 5704 Suç ve Kültür 3 0 3 6
SB 5728 Suç ve Suçlu Psikolojisi 3 0 3 6
Suç Sosyolojisi 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön