GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

GÜVENLİK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrencilere suç, suçluluk ve bunların uluslararası boyutları ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek onlarla daha etkin ve bilimsel olarak mücadele edebilme, "Güvenlik Yönetimi" alanında bilimsel araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda öğrencilerin görev yapacakları organizasyonlarda daha etkin ve verimli karar alabilmelerine yardım edebilecek metodolojilerin; stratejik düzeylerdeki kolluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilimsel altyapıyı oluşturacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans programı; hukuk, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, bilişim sistemleri gibi ana disiplinler bir araya getirilerek tasarlanmış olup özellikle suçlulukla mücadele yani suçu oluşturan sebepleri ve bunları önlemek için alınacak tedbirleri, önleyici kolluk hizmetlerini yapacak, bu konuda gelişmeleri takip edecek, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişecek, bilgiyi değerlendirecek ve bunları yorumlayabilecek personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

GÜVENLİK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI

1.Yıl Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5802 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
  Seçmeli Ders I 3 0 3 6
  Seçmeli Ders II 3 0 3 6
  Seçmeli Ders III 3 0 3 6
  TOPLAM       30
1.Yıl Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5003 Seminer 3 0 3 6
  Seçmeli Ders IV 0 0 0 6
  Seçmeli Ders V 3 0 3 6
  Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
  Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
  TOPLAM       30
2.Yıl Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
  Yüksek Lisans Tez Çalışması 3 0 3 30
  TOPLAM       30
2.Yıl Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
  Yüksek Lisans Tez Çalışması 3 0 3 30
  TOPLAM       30
Seçmeli Dersler
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5709 Çevre Politikası ve Hukuk 3 0 3 6
SB 5772 Farklılıkların Yönetimi 3 0 3 6
SB 5752 Güvenliğin Teorik Temelleri 3 0 3 6
SB 5754 İç Güvenlik Politikaları 3 0 3 6
SB 5710 İletişim ve Halkla İlişkiler 3 0 3 6
SB 5711 İnsan Hakları 3 0 3 6
SB 5700 İstatistiksel Analiz 3 0 3 6
SB 5765 Sapma ve Sosyal Kontrol 3 0 3 6
SB 5766 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 6
SB 5701 Sosyal Psikoloji 3 0 3 6
SB 5706 Suç Önleme Stratejileri 3 0 3 6
SB 5722 Türkiye'nin Sosyal Yapısı 3 0 3 6
SB 5785 Sosyoloji Teorileri 3 0 3 6
SB 5786 Kentleşme ve Güvenlik Yönetimi 3 0 3 6
Yönetim Hukuku ve Yönetsel Yargı 3 0 3 6
SB 5703 Bilgi Güvenliği 3 0 3 6
SB 5788 Enerji Politikaları ve Güvenlik 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön