Savunma Bilimleri Dergisi

Savunma Bilimleri Enstitüsü tarafından 2002 yılından itibaren yayımlanan Savunma Bilimleri Dergisi (ISSN: 1303-6831), yılda iki kez yayımlanan (Mayıs-Kasım), savunma bilimleriyle ilişkili bilimsel makalelere yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, TÜBİTAK/ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı ve Sosyal Bilimleri Veri Tabanı, ASOS İndeks, EBSCO, İndexCopernicus ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi veri tabanları tarafından taranmaktadır. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayımlanan makaleler yazarların bireysel görüşünü yansıtmakta; Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

About the Journal of Defense Sciences

Journal of Defense Sciences (ISSN: 1303-6831) published semiannually (May-November) by Defense Sciences Institute of Turkish Military Academy since 2002, is a double-blind- refereed international academic journal, soliciting scientific articles in the field of defense sciences. The journal is indexed/abstracted by Turkish Academic Network and Information Center (TÜBİTAK/ULAKBİM) Engineering and Social Sciences databases, ASOS Index, EBSCO, IndexCopernicus, and Arastirmax. The views expressed in the journal are solely of the authors and do not necessarily reflect the views of the Turkish Armed Forces.