Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, savunma bilimleri alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek ve bu konuda bilimsel araştırma ve uygulamalara yer vererek alana katkı sağlamaktır. Ayrıca araştırmacılar ve uygulamacılar arasındaki etkileşimi kurup destekleyerek savunma bilimlerinin gelişmesine hizmet etmektir. Dergi; savunma bilimleri, yönetim bilimleri, uluslar arası güvenlik ve terörizm, harekât araştırması, teknoloji yönetimi, tedarik ve lojistik yönetimi ve savunma bilimleriyle ilişkili diğer alanlarda nitelikli araştırmaları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamaktadır.

Aim and Scope

The aim of the journal is to seek to facilitate the scientific development of defense sciences and provide a medium by which a wide range of experience by encouraging communication between researchers and practitioners. This journal publishes high quality researches in Turkish and English the fields of defense sciences, management and organization, international security and terrorism, operational research, technology management, supply and logistics management, and related fields.