SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 9 - Sayı 1 - Mayıs 2010 (Volume 9 - Issue 1 - May 2010)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Temperlenmiş Beynitik Bir Çeliğin Balistik Davranışı

Ş.Hakan ATAPEK, Şadi KARAGÖZ

1 - 12

Savunma Planlamasında Belirsizlik ve Belirsizlikle Başa Çıkmada Esnek Yaklaşımlar

Cem Harun MEYDAN, Akif DEMİREL

13 - 27

Perakende Sektöründe Tedarikçi Seçiminin Bulanık AHP ile Gerçekleştirilmesi

Yiğit KAZANÇOĞLU, Erhan ADA

29 -52

RF’nin Avrupa Güvenliğine Yönelik Yeni Önerilerinin AGİT ve AKKA Bağlamında Değerlendirilmesi

Sertif DEMİR

53 - 74

Savunma Planlamasının Ekonomiye Etkileri ve Savunma Bütçeleri

Mustafa Kemal TOPCU

75 -96

Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması

Filiz ERSÖZ, Mehmet KABAK

97 -125

Kurumsal ve Teknik Çevre Ayrımında Yönetim Kurulu Fonksiyonu ve Yapısı: Kuramsal Bir Çerçeve

Mert AKTAŞ

127 - 144

Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Mustafa POLAT, Cem Harun MEYDAN

145- 172

Tüm Sayılar / Archive