SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 8 - Sayı 2 - Kasım 2009 (Volume 8 - Issue 2 - November 2009)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Comparison of Night Vision Googles and Flir Systems in Airborne Applications

Hasan KOÇER, Önder Haluk TEKBAŞ, Gürhan BULU

1 - 21

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Beşeri Kalkınma Endeksi Verilerini Kullanarak Diskriminant Analizi ve Lojistik Regresyon Analizinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

Serhat BURMAOĞLU, Erkan OKTAY, Üstün ÖZEN

23 - 49

Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü

Fatih ÇETİN, A.Kadir VAROĞLU

51 - 66

A General Purpose Simulator for Unstructured P2P Networks and a Sample Application

Murat KARAKAYA, Özgür ULUSOY, İbrahim KÖRPEOĞLU

67 -86

Ağırlaştırılmış Koşullarda Yürütülen Eğitim Görevlerinde Sürat Standartları İçin Kabul Edilebilir Performans Kayıplarının Analitik Ağ Prosesi Uygulaması ile Belirlenmesi

Yusuf Celalettin YILMAZ, Saip Eren YILMAZ

87- 126

Binalarda Enerji Taraması ve Örnek Uygulama

Ziya SÖĞÜT

127 - 143

Almanya ve Türkiye’deki Yerel Yönetimlere Karşılaştırmalı Bir Bakış

Mehmet GÜNEŞ

145 - 165

Dinamik Bir Yetenek Olarak Teknoloji Yönetimi: Teknoloji Yönetimi Yeteneği

Ersin ÜNSAL

167 - 189

Kavramsal ve Yapısal Düzeyde Öğrenme Stillerine Uyarlanan Bilgisayar Destekli Alıştırmaların Akademik Başarıya Etkisi

Murat Paşa UYSAL

191 - 215

Aile-İş Çatışması, İş Stresi ve Örgütsel Sadakatin İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çalışma

Mazlum ÇELİK, Ömer TURUNÇ

217 - 245

Tüm Sayılar / Archive