SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 8 - Sayı 1 - Mayıs 2009 (Volume 8 - Issue 1 - May 2009)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Does Organizational Modularity Back Up Military Logistics Outsourcing?

Ufuk TÜREN, Bahar SENNAROĞLU

1 - 13

İş Performansının Artırılmasında Prosedür Adaleti, Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adaleti ve İçsel Motivasyonun Rolü

Ömer TURUNÇ, Akif TABAK

15 - 35

Determinig Logistics Center’s ISO/IEC 9126 Software Product Quality Criteria Based On Analytic Hierarcy Process

Mehmet KABAK, Yiğit KAZANÇOĞLU, Kaan KURTEL

İnsansız Hava Araçlarının Rota Planlaması İçin Bir Karar Destek Sistemi

Cevriye GENCER, Emel Kızılkaya AYDOĞAN,Sercan KOCABAŞ

Various Combinations Of Dfe and Space Diversity Techniques For High Speed Outdoor Wireless Communications

Erdal TORUN

Örgütsel Ağ Düzenekleri ve Yönetici Elitler

Erdem KIRKBEŞOĞLU, H.Cenk SÖZEN

Savunma Uygulamalarında Kullanılan Tek Pim/Cıvata Bağlantılı Kompozit Levhaların Hasar Davranışı

Arzu KORUVATAN, Tuncer KORUVATAN, Nurettin ARSLAN, Faruk ŞEN

Yığma İşlemi Uygulanmış Sürtünme Kaynaklı Parçalarda Sertlik Değerlerinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Metodu İle Modellenmesi

Melih Turan İPEKÇİ, Uğur EŞME, Hakan AYDIN, Ali KÖMÜRCÜ

İşletmelerde Organizasyonel Performansın Ölçülmesi ve Bir Araştırma

Mustafa BEKMEZCİ

Earliness/Tardiness Scheduling Problem With The Past Sequence Dependent Setup Times Under Combinations Of Effects Of Learning And Deterioration

M.Duran TOKSARI, Ertan GÜNER

Galetaj İle İşlemede Yüzey Pürüzlüğünün Taguchi Metodu Kullanılarak Eniyilenmesi

Uğur EŞME, Yiğit KAZANÇOĞLU, Arif ÖZBEK, Faruk ZORLU

Çalışanlarda Benlik Saygısının, Problem Çözme Tarzlarına Etkileri, Sağlık Personeli Üzerinde Uygulamalı Bir Araştırma

Köksal HAZIR, Günal BUDAK

Tüm Sayılar / Archive