SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 7 - Sayı 2 - Kasım 2008 (Volume 7 - Issue 2 - November 2008)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Savunma Uygulamalarında Paralel Çift Pim/Cıvata Bağlantılı Tabakalı Kompozit Plakaların Hasar Analizi

Faruk ŞEN, Murat PAKDİL, Ahmet ÇAKAN

1 - 14

AB Güvenlik Stratejisi’nin ABD Güvenlik Stratejisiyle Mukayeseli Analizi

S.Sezgin MERCAN

15 - 34

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Matematiksel Modellemesi ve Örnek Uygulama

Ziya Söğüt, Koray ÜLGEN, Zuhal OKTAY

35 - 55

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Çalışmaları Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme: Teleolojik ve Epistemolojik Kaygılar

Harun ŞEŞEN

57 - 86

Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Hafif Makineli Tüfek Seçimi

Cevriye GENCER, Emel Kızılkaya AYDOĞAN, Saim AYTÜRK

87 - 105

TSK Personelinin Emeklilik Sonrasında Yaşayacağı Şehrin Seçimi

Erkan KÖSE, Mehmet KABAK, Şafak KURT, H.Soner APLAK

107 - 118

Kişisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemelere Kötücül Yazılımlar Açısından Bakış

Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU

119 - 139

7,62 mm x 51 mm Fişeklerinde Barut Miktarına Bağlı Olarak Mermi Hızlarının Geliştirilen Düzenekle Belirlenmesi

Ali DURMUŞ, Eldar MUSAYEV, Sedat ÜLKÜ

141 - 149

Tüm Sayılar / Archive