SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 7 - Sayı 1 - Mayıs 2008 (Volume 7 - Issue 1 - May 2008)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Stratejik Bir Bölgede Deniz Gücüne Ait Sahil Gözetleme Radarlarının Yeniden Yerleştirilmesi

Emel Kızılkaya AYDOĞAN

1 - 20

Nanopazarlamada İlk Hareket Etme Avantajı: Türk Nanoteknoloji Pazarı Üzerine Bir İnceleme

Solmaz Filiz KARABAĞ, Mehmet Cihan YAVUZ

21 - 39

Üstünlük Esaslı Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yönteminin Keskin Nişancı Tüfeği Seçimi Problemine Uygulaması

Nurullah BOZKAYA, Güvenç ARSLAN

40 - 54

Eğik Basamak Üzerinden Laminer Akışın Sayısal İncelenmesi

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR

55 - 67

Exploring The Effects Of Outsourcing Incentives On Military Logistics Outsourcing Intention

Ufuk TÜREN, Bahar SENNAROĞLU

68 - 92

Kırsal Bölgelerde Askeri Birliklerin Konuşlandırılmasında Yer Seçimi Modellerinin Kullanılması

Haluk AYGÜNEŞ

93 - 112

Türkiye’de Yabancıların Mülk Edinmelerine İlişkin Düzenleme ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulamalar

Ali KARAGÜLMEZ, Tuğçe Elif KURTOĞLU

113 - 134

Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu

Akif Tabak, Mustafa POLAT, Ömer TURUNÇ, Ahmet ERKUŞ

135 - 144

Kriz Yönetimi ve Güç Kullanımı

Sait YILMAZ

145 - 169

Örgüt-Çevre İlişkisinde Uyum-Seçim Sorunsalına Bütünleştirici Bir Yaklaşım: Birlikte Evrim

Harun ŞEŞEN, H.Nejat BASIM

170 - 186

Tüm Sayılar / Archive