SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 6 - Sayı 2 - Kasım 2007 (Volume 6 - Issue 2 - November 2007)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

21.Yüzyıl için ABD Güvenlik Politikası ve Büyük Orta Doğu Girişimi

Senem ATVUR

1 - 16

Kaba Küme Yaklaşımı Kullanılarak Veri Madenciliği Problemlerinde Sınıflandırma Amaçlı Yapılmış Olan Çalışmalar

Emel Kızılkaya AYDOĞAN, Cevriye GENCER

17 - 32

Improvements of Some Characteristics for Optical Thin Films with Ion-Assisted Deposition

O. Faruk FARSAKOĞLU

33 - 47

Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: Kuramsal Bir Analiz

Cem Harun MEYDAN, H. Nejat BASIM

48 - 67

Çeşitli Örgüt Yöneticilerinin Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Eril-Dişil ve Bireyci-Toplulukçu Kültür Boyutlarına Yönelik Eğilimleri Üzerine Görgül Bir Araştırma

Sait GÜRBÜZ, Dursun BİNGÖL

68 - 87

Yapay Zekâ Uygulamalarında Kullanılan Arama Algoritmalarının Kıyaslanması - Uygulama Çalışması

Benian TEKİNDAL, Recep BENZER, Ali İhsan BENZER

88 - 103

Tüm Sayılar / Archive