SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 6 - Sayı 1 - Mayıs 2007 (Volume 6 - Issue 1 - May 2007)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Kurumsal İmajın Sanal Ortama Yansıması Açısından Alexa Verileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri Web Sitelerinin Analizi

Cengiz TAVUKÇUOĞLU, H. Nejat BASIM

1 - 19

Determination of Effective Parameters on Ion Energy of a Plasma Ion Source Using O2

O. Faruk FARSAKOĞLU

20 - 35

Leasingin Alternatif Bir Tedarik Yöntemi Olarak Savunma Tedarikinde Kullanılmasının Örnek Bir Uygulama ile İncelenmesi

Aydın İNEMEK

36 - 54

Manyetik Anomali ile Denizaltıların Algılanması ve Yönlerinin Belirlenmesi

Osman KALENDER, Yavuz EGE

55 - 69

Bilgisayarla Adım Motorların Kontrolü ve Tahribatsız Test Uygulamalarına Sağladığı Kazanımlar

Yavuz EGE, Mustafa GÖKTEPE, Osman KALENDER

70 - 85

Entelektüel Sermayenin Örgüt Performansına Etkisi: Savunma Sanayisinde Bir Araştırma

Ahmet ERKUŞ

86 - 113

Paralel Makineli Çizelgeleme Problemlerinde Öğrenme Etkili Hazırlık Zamanları - Uygulama Çalışması

Tamer EREN, Ertan GÜNER

114 - 121

Tüm Sayılar / Archive