SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 5 - Sayı 2 - Kasım 2006 (Volume 5 - Issue 2 - November 2006)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

ISI Atıf Endeksleri ve Türkiye’nin 2001-2005 Yılları Arasındaki Durumunun Değerlendirilmesi

Taner ALTINOK, Mehmet ŞEVKLİ, Çetin ÖNDER

1 – 23

Eğitim Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma: Kara Havacılık Sınıfı Teknisyen Astsubay Temel Eğitiminin Değerlendirilmesi

Volkan ÖZ, H. Canan SÜMER

24 – 52

Türk Askerlik Kültürünün Kültürel Farklılaşma Boyutları ve Yönetim Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi

Ünsal SIĞRI

53 – 73

Kara Kuvvetleri Yurt Sevgisi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Murat GÜLEN, Nebi SÜMER

74 – 99

Harbiyelilerin Bilimsel Dallara Ayrılmasında Matematiksel Model Yaklaşımı

H. Soner BİNAY, Haluk AYGÜNEŞ, M. Yekta SOYLU

100 – 120

Hizmet İhalelerinde Uygulanabilir Dış Kaynak Kullanımı Modeli ve Sözleşme Önerisi

Serhat BURMAOĞLU, Serpil EROL

121 – 140

Dört Kademeli Bir İndüksiyon Bobin Silahı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

İsmail COŞKUN, Osman KALENDER

141 – 154

Information Management Portal Development (i-mP)

Turgut HASPOLAT, Murat ÜÇÜNCÜ, Sedat NAZLIBİLEK

155 – 172

Piyade Tüfeğinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bir Uygulama

Saim AYTÜRK, Diyar AKAY, Mustafa KURT

173 – 184

Tanklar için Ateş Etme Oranı ile Öldürme Oranının Hesaplanması - Uygulama Çalışması

H. Ender BAŞDAŞ

185 – 194

Tüm Sayılar / Archive