SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 5 - Sayı 1 - Mayıs 2006 (Volume 5 - Issue 1 - May 2006)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

II nci Körfez Harekatı ve Koalisyon Güçlerinin Zayiat Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Ergüder TOPTAŞ, M. Yekta SOYLU

1 - 21

Silah Etkinlik Katsayılarının Bulanık Mantık Yöntemi ile Tespit Edilmesi

Adem ÇAKIR, H.Ender BAŞDAŞ, Kemal LEBLEBİCİOĞLU

22 - 49

Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Model ve Uygulaması

Metin DAĞDEVİREN, Mehmet TAN, Mustafa KURT

50 - 72

Havacılık Kazalarında İnsan Faktörü

Mustafa YÜKSEL, Özgür DEMİRTAŞ, Mustafa KURT, Diyar AKAY

73 - 85

Forward Error Correction and Dual Diversity Combining with Adaptive Equalization over a Frequency Selective Channel

Erdal TORUN

86 - 94

İş Ahlakı ve Meslek Etiğinin Kurumsallaştırılmasında, Değerlerin ve Çevrenin Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Değer ve Çevre Odaklı Askeri İş Ahlakı Modeli

Ünsal SIĞRI

95 - 116

Askeri Araçlarda Kullanılan Ağır Yük Dişlilerin Performans Analizi - Uygulama Çalışması

M. Akif KÜTÜK

117– 126

Lojistik Raporlama Komutana Bir Karar Desteği Sağlar mı? Bilgi Teknolojileri Perspektifinden Bir Araştırma - Uygulama Çalışması

Turhan BİLGİLİ

127 – 140

21 nci Yüzyılda Sürekli Kurumsal Gelişimin İncelenmesi - Uygulama Çalışması

Uğur TARÇIN

141 - 151

Tüm Sayılar / Archive