SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 4 - Sayı 2 - Kasım 2005 (Volume 4 - Issue 2 - November 2005)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Tedarik Zincirinde Elektronik Veri Değişimi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uygulaması

Hüseyin YENER, Ertan GÜNER

1 - 11

F-16 Savaş Uçağı Filolarının Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

E.BERK, M.E. BAYSAL, H. ÇERÇİOĞLU, B. TOKLU

12 - 27

ABD Başkanlık Seçimlerine Kadar Olan Süreçte ABD’nin Irak’taki Zayiatlarının Analizi ve Değerlendirilmesi

Gökhan SARI

28 - 44

İkmal Maddeleri Sipariş Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesinde Dinamik Model Uygulamaları

Gökhan BALTACIOĞLU, Serpil EROL

45 - 67

CANDU Reaktörlerinde Toryumun Bir Nükleer Yakıt Olarak Kullanımı

Hacı Mehmet ŞAHİN, Taner ALTINOK, Adem ACIR, Kadir YILDIZ

68 - 83

Ödül Sisteminin Mesleki Motivasyona Etkisi: K.K. Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Oğuzhan PEHLİVAN, Nejat BASIM

84 - 104

Askeri Okul Öğrencilerinin Meslek Tercihi ve Algısı: GATA Sağlık Astsubay Okulları Örneği

Pınar KIRMIZIGÜL, Suat KOLUKIRIK

105 – 125

Para-Aramid Malzemeden İmal Edilen Balistik Özellikli Kompozit Başlık ve Terminal Balistik Özelliklerinin İncelenmesi

Can CANDAN

126 - 138

İl Jandarma Komutanlıklarında Jandarma Astsubayların Atanması için Karar Destek Sistemi - Uygulama Çalışması

Erdem ERCİYES, Cevriye GENCER

139 – 160

NATO Kodlandırma Sisteminin Türkiye’de Uygulamaları - Uygulama Çalışması

Faruk FARSAKOĞLU

161 – 175

Tüm Sayılar / Archive