SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 4 - Sayı 1 - Mayıs 2005 (Volume 4 - Issue 1 - May 2005)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Kara Harp Okulunda Eğitim Öğretim Gören Öğrencilerin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Yöntemlerle Tespit Edilmesi

Oğuzhan KIRILMAZ, İlknur ÖZMEN

1 - 23

AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantık’la Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi

Özkan BALİ, Cevriye GENCER

24 - 43

Liderlik Tarzlarının Güven ve Adalet Algısı Yoluyla Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri

Lütfihak ALPKAN, Hakan DİLEK, Recep BOZLAĞAN

44 - 69

Yeni Bir Dijital Mermi Hızı Ölçüm Düzeneği Kullanılarak 9 mm x 19 Parabellum Fişeklerinde Barut Miktarına Bağlı Olarak Mermi Hızlarının Belirlenmesi

Ali DURMUŞ, Eldar MUSAYEV, Sedat ÜLKÜ

70 - 84

Kara Kuvvetleri Havacılığında Uçuş Eğitim Performansı Belirleyicilerinin Analizi

Murat KALE, Nebi SÜMER, H. Canan SÜMER

85 - 103

Askarad’ların Arazi Üzerinde Yerleştirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi

Hakan SAKALLI

104 - 122

An Owl Ontology For Shell Trajectories - Uygulama Çalışması

Ümit AVCI, Şevki KAYIR, Halit OĞUZTÜZÜN

123 – 140

Silah Atama Problemine Çok Amaçlı Yaklaşım: Tamsayılı Hedef Programlama Modeli ve Elektronik Tablo Çözüm Önerisi - Uygulama Çalışması

Eyüp ÇETİN, Seda TOLUN ESEN

141 – 159

Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması - Uygulama Çalışması

J.SOETERS, E.TANERCAN, K.VAROĞLU, Ü.SIĞRI

160 – 188

Tüm Sayılar / Archive