SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 2 - Sayı 2 - Kasım 2003 (Volume 2 - Issue 2 - November 2003)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Akış Tipi Çizelgeleme Probleminde İşe-Bağımlı Öğrenme Etkisi

Tamer EREN, Ertan GÜNER

1-11

Askeri Örgütlerde Liderlik Eğitimi ile Liderlik Potansiyelinin İlişkisi

Fatih KARCIOĞLU, Mazlum ÇELİK

12 - 33

Mayın Tarlası Oluşturma Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı

Yaşar KÖSEHAN, Kemal LEBLEBİCİOĞLU

34 - 56

Amaç Fonksiyonu Kısıtlı Ulaştırma Problemlerinde Tamsayılı Bulanık Optimizasyon

Mustafa YILMAZ, Mehmet ATAK

57 - 72

21 nci Yüzyılda Askeri Sistemler ve Yeni Trendler - Uygulama Çalışması

Charles MOSKOS

73 – 88

Heterojen Muharebe Modeli - Uygulama Çalışması

H.Ender BAŞDAŞ

89 – 107

Karar Verme Sürecinde Karar Vericilerin Kişilik Yapılarının Etkileri - Uygulama Çalışması

Ümit KURT

108 – 131

Entelektüel Sermaye Yönetimi Sürecinde İnsan Sermayesi - Uygulama Çalışması

Ahmet ERKUŞ

132 - 145

Tüm Sayılar / Archive