SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 2 - Sayı 1 - Mayıs 2003 (Volume 2 - Issue 1 - May 2003)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Tahrip Daneli Mühimmatların Hedef Kaplamalarının Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu

Nuri BÜYÜKYAZICI, H. Ender BAŞDAŞ

1 - 12

Project Evaluation & Selection Methodology for The Defence Organizations

Güner GÜRSOY, Altan ÖZKİL

13 - 24

Location Update Generation and Performance Analysis in Cellular Mobile Computing Systems

İlker YONCACI

25 - 59

Matematiksel Programlama ile Sınıflandırma

Ali Argun KARACABEY

60 - 71

U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi için 0-1 Tam Sayılı Programlama Modeli

Hadi GÖKÇEN, Kürşad AĞPAK

72 - 81

İMKB Yatırımcısı Psikolojisi ile Yatırım Davranışlarının Ampirik Analizi

Serpil DÖM

82 - 111

Konvansiyonel Savaşın Matematiği - Uygulama Çalışması

H. Ender BAŞDAŞ

112 – 127

Bilimsel Araştırmada Etik Sorunlar - Uygulama Çalışması

Necip AKKOYUN

128 – 135

Firma Düzeyinde İnovasyon ve Teknolojik Yetenek Geliştirme Süreci - Uygulama Çalışması

Müfit AKYOS

136 – 161

Entelektüel Sermaye Olarak İnsan ve Değer Yaratma - Uygulama Çalışması

Akın ARSLAN

162 - 170

Tüm Sayılar / Archive