SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 16 - Sayı 1 - Mayıs 2017 (Volume 16 - Issue 1 - May 2017)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Arap Baharı Sürecinde Arap Birliğinin Değişen Rolü: Libya ve Suriye Örneğinde

The Shifting Role of The Arab League in The Process of The Arab Spring: The Cases of Libya and Syria

Halil Uğur AY

1-31

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Almanya’nın Balkanlar’a Etkisi

The Impact of Germany Towards The Balkans in The Post-Cold War Era

M. Cem OĞULTÜRK, Ferhat DAĞISTAN

34-56

Yıkıcı Teknolojilerin Belirlenmesi

Identification of Disruptive Technologies

Başak BİLGE

58-83

Sources of Conflict in the Middle East: Borders or Stratified Identities?

Ortadoğu’da Çatışmanın Kaynakları: Sınırlar mı, Katmanlı Kimlikler mi?

Doç.Dr.Kürşad TURAN

86-113

Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Algıları

The Perceptions of Syrian Refugee in Turkey

Erol ÖZDEMİR

116-136