SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 15 - Sayı 2 - Kasım 2016 (Volume 15 - Issue 2 - Nov 2016)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

The Effect of Long-Term Heat Treatment on the Thermomechanical Behavior of NiTi Shape Memory Alloys in Defense and Aerospace Applications

Savunma ve Havacılık Uygulamalarında Uzun Süreli Isıl İşlemin NiTi Şekil Bellekli Alaşımların Termomekanik Davranışına Etkisi

Savaş DİLİBAL

1-23

Polinom Fonksiyonları ile Göz Bakış Yeri Tespiti Geliştirilmesi ve Uygulaması

Development and Application of Gaze Point Detection with Polynomial Functions

Yılmaz DURNA Fikret ARI

25-45

Mobbing Probleminin Akademik Çalışanlar ve Sosyal Hayatları Üzerindeki Etkileri: Sözleşme Sorunu

The Effects of Mobbing Problem on the Academicians and Their Social Lives: The Issue of Contract

Hakkı Okan YELOĞLU Gülşah KARAHAN

47-71

Tehlikeli Maddelerin Çok Modlu Taşınması İçin Bir Model Önerisi

A Model Proposal for Multimodal Transportation of Dangerous Goods

Özge KÜÇÜK Özkan BALİ

73-105

Ayaklanmalardan Terörizmle Mücadeleye Öğrenen Askeri Örgütler

Learning Military Organizations from Counterinsurgency to Counterterrorism

Cenker Korhan DEMİR

107-136

İki Ülke Arasındaki Askeri İlişkilerin Geliştirilmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye ve Güney Kore Kara Harp Okulları Örneği

A Comparative Analysis on Strengthening The Military Ties of Two Countries: The Case of Turkish and South Korean Military Academies

Haluk KARADAĞ A.Kerem ALTINBAŞ

137-156

Namlu İçerisindeki Balistik Parametrelerin Modellenmesi

Modeling the Ballistic Parameters in a Barrel

Halil IŞIK

157-177

Dünya Medyasındaki Terörizm Temalı Haberlerin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: İstanbul Borsası Örneği

News Of Terrorism In The World Medıa Effects On Financıal Markets: The Case Of Istanbul Stock Exchange

Murat ATİK Bülent YILMAZ Yaşar KÖSE Fatih SAĞLAM

179-205

Akustik Algılayıcı Ağının Optimizasyonu ile Ateşli Silah Konumunun Tespit Edilmesi

Shooter Localization Using Sensor Networks and Optimization Based Fusion Process

Özgür ÖZUĞUR M. Kemal LEBLEBİCİOĞLU

207-235