SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 13 - Sayı 2 - Kasım 2014 (Volume 13 - Issue 2 - Nov 2014)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri

The Rise of Air Power and Principles of War

Yücel TOPÇU Ender ALMAÇ

1-25

Küresel Boyutta Biyolojik Terör Tehdidi

The Threat of Biological Terrorism on a Global Scale

İlker KİREMİTÇİ

27-58

Structural Properties of Copper, Silver and Gold Nanorods under Strain: Molecular Dynamics Simulations

Metal Nanoçubukların Yapı Özelliklerinin İncelenmesi: Molekül Dinamiği Benzetişimleri

Hüseyin YAĞLI Şakir ERKOÇ

59-90

Teknoloji Portföyü Analiz Modeli: Türkiye’de Bir Rüzgâr Enerjisi Uygulaması

Technology Portfolio Analysis Model: An Application for Wind Energy in Turkey

Hüseyin KUDAK İbrahim AKGÜN Altan ÖZKİL

91-128

Tüm Sayılar / Archive