SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 13 - Sayı 1 - Mayıs 2014 (Volume 13 - Issue 1 - May 2014)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

A Literature Review on Maturity Assessment Tools Used in System Development Projects

Sinan BABAÇOĞLU İbrahim AKGÜN Ayşegül ALTIN KAYHAN

1-36

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem

Aksaklıklara Karşı Dayanıklı Ekip Eşleme Problemi İçin Bir Dal-Ücret Algoritması

Bülent SOYKAN Serpil EROL

37-74

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi

Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Danışment VURAL Cevriye GENCER Doğan KARADOĞAN

75-105

İran'ın Basra Körfezi’ni Bloke İhtimali ve Hürmüz Boğazı’ndan Geçişlerin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi

Analyzing the Possibility of Iran to Block the Persian Gulf and Passage through Hormuz Strait under the International Law

Ali DEMİR

107-140

Tüm Sayılar / Archive