SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 12 - Sayı 2 - Kasım 2013 (Volume 12 - Issue 2 - November 2013)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri

The Effects of the Russian Federation’s Counterterrorism Strategy on the Stability of the North Caucasus

Ahmet SAPMAZ

1-35

Örgütsel Çevrebilim ve Örgütsel Kopuşlar

Population Ecology and Spin-offs

Oğuz Serhad HABİBOĞLU

37-61

Lanchester Stratejisi ve Sistem Dinamikleri: Büyük Taarruz Üzerinde İnceleme

The New Lanchester Strategy and System Dynamics: A Review of the Great Offensive

Aşkın ÖZDAĞOĞLU

63-94

İş Modeli Kavramını Tanımlama ve Strateji Kavramı ile Farklılıklarına Yönelik Bir Araştırma

Research on Defining the Business Model Concept and Its Relation with the Strategic Concept

Aykud Alp BERK, A. Kadir VAROĞLU

95-118

Heterojen İHA Filosu Rotalama Problemi için Tam Sayılı Programlama Modeli

An Integer Programming Model for the Heterogeneous UAV Fleet Routing Problems

Cihan ERCAN, Cevriye GENCER

119-143

Örgülü Kumaşların Balistik Darbe Enerji Sönümleme Mekanizmalarının İncelenmesi

Analysis of Energy Dissipation Mechanisms of Woven Fabrics Subjected to Ballistic Impact

Halil IŞIK, Ercan DEĞİRMENCİ, Celal EVCİ

145-162

Tüm Sayılar / Archive