SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 12 - Sayı 1 - Mayıs 2013 (Volume 12 - Issue 1 - May 2013)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Ses İşaretleri İçin Parametrik Olmayan Çok Boyutlu Bir Modelleme Yaklaşımı

A Nonparametric Multidimensional Modelling Approach for Speech Signals

Önder Haluk Tekbaş, Murat Demir, Hasan Koçer, Ümit Yıldırım

1-19

Yerel Yönetimlerde Personel Niteliğinin Artırılması ve Personel Sorunlarının Çözümünde Hizmet İçi Eğitim Uygulaması

Implementation in Service Training with Enhancing the Quality of Staff and Solutions to the Staff Problems in Local Administrations

Mehmet Güneş

21-42

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

A MCDM Method for Green Supplier Selection in Multi Period Based on Uncertainty

Özkan Bali, Erkam Güreşen

43-70

NATO Stanag Language Proficiency Levels for Joint Missions and Its Implementations at a State Organization

Müşterek Görevler İçin Gerekli Nato Dil Standartları ve Bu Standartların Bir Kamu Örgütünde Uygulamaları

Ekrem Solak

71-90

Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin Bir Değerlendirme

Global Catastrophe: Nuclear Terrorism, an Assessment on International Law Framework

Nilgün Gerçeker

91-121

Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İşbirliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İşbirliği Oluşumuna Etkileri

The Relationship Between Resource Dependency and Strategic Alliance: The Effects of Resource Characteristics on Alliance Formation

Cemalettin Öcal Fidanboy, Hale Alan

123-145

Toplumsal Kültür Araştırmaları İçin Değer Merkezli Bütünleşik Bir Kültür Modeli Önerisi

An Integrated Value-Centered Cultural Model Suggestion for Social Culture Studies

Memet Erkenekli

147-172

Tüm Sayılar / Archive