SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 1 - Sayı 2 - Kasım 2002 (Volume 1 - Issue 2 - November 2002)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

K.K. Lojistik Komutanlığı 3ncü, 4ncü, 5nci Kademe Depolarında Küme Örtüleme Yaklaşımı ile Bir İyileştirme Çalışması

Özkan BALİ, Cevriye GENCER

1 - 17

The Comparison of The Sources of Work-Related Stress of the Top Managers at The Public and Private Sector

Salih GÜNEY, Ayhan DEMİR, Semra ARIKAN

18 - 31

Technology and The Revolution in Military Affairs

Walter E. KRETCHIK

32 - 43

Collective Security

Uğur GÜNGÖR

44 - 56

Ömür Devri Maliyetlerinin İzlenmesi - Uygulama Çalışması

Mustafa BAŞARAN

57 - 75

Zayiat ve Hasar Konusundaki Tarihi Sonuçlar - Uygulama Çalışması

H.Ender BAŞDAŞ

76 - 82

Ulusal Savunma Sanayilerinde Bilim-Teknoloji Tabanı - Uygulama Çalışması

Faruk Aga YARMAN

83 - 103

Tüm Sayılar / Archive