SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 11 - Sayı 2 - Kasım 2012 (Volume 11 - Issue 2 - November 2012)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

The Role and Place of Strategic Communication in Countering Terrorism

Terörizmle Mücadelede Stratejik İletişimin Rolü ve Yeri

Rıza Güler

1 - 31

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi: Fergana

The Problematic Valley at the Intersection of Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan: Ferghana

Levent Demirci

33 - 69

Askeri ve Ekonomik Veriler Işığında NATO’nun Esnekliği

NATO’s Flexibility in the Light of Military-Economic Data

Ali Bilgin Varlık

71 - 123

Sosyoekonomik Statü ve Sosyal Değerler İlişkisine Yönelik Bir İnceleme

An Examination of the Relationship Between Socioeconomic Status and Social Values

Memet Erkenekli, Zafer Uzun, Özlem D. Gümüş

125 -147

Sportif Eğitimlerin Fiziksel ve Sportif Gelişime Etkisi

The Effects of Sports Trainings on Physical and Sportive Improvement

Zafer Alkurt

149-158

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Investigation the Effect of Heat Treated After Welding on Strength of Joint which in Used Armored Combat Vehicles

Sedat Kara, Mehmet H. Korkut

159- 171

Tüm Sayılar / Archive