SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 11 - Sayı 1 - Mayıs 2012 (Volume 11 - Issue 1 - May 2012)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Mehmet Erbaş ,Hakan Şahin, Feyzi Kantar

1 - 18

Değiştirilebilir Sanal Enstrümanlar Teknolojisi ile Kalibrasyon Otomasyonu Uygulamalarında Performans Artırılması

Osman Torunoğlu ,Nurhan Karaboğa

19 - 40

Civa Kadmiyum Tellürüt Kızılötesi Foto Algılayıcıların Performans Parametrelerinin Simülasyonu

Hasan Koçer, Yılmaz Durna, Murat Demir ,Önder Haluk Tekbaş

41 - 66

USMOS Özel Sayı Makaleleri

Konu / Subject Sayfa / Pages

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi

Ömer Ünal,Okan Topçu

67 -80

Çoklu İnsansız Hava Aracı Simülasyonları için Altyapı Çözümü

Hüseyin Bacanak ,Hatice Güder, Uğur Arıkan Umut Durak

81- 89

Türk İnsansız Hava Aracı ANKA’nın Uçuş Simulasyon Ortamı

Deniz Karakaş, Mehmet Karakaş ,Özkan Karagöz ,Hakan Tiftikci

91- 106

İnsansız Araçlarla Düzlemsel Olmayan Alanların Taranması

Çağlar Seylan ,Fatih Semiz, Özgür Saygın Bican

107- 117

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Ferhat Uçan, D.Turgay Altılar

119- 132

Araç Dinamiği Modellenmesi, Simülasyonu ve Görselleştirilmesi

Engin Fırat ,Vahap Oğuz Tokmak ,Veysi İşler

133- 146

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Aslı Yılmaz ,Deniz Yılmaz, Abdullah Murat Şenyiğit, Bilge Kaan Görür, Veysi İşler

147 - 161

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Cemil Akdemir,Cüneyt Ay,Hüsnü Karakücük,Yasemin Timar

163 - 175

Eğitmen Konsol Yazılımları için Kullanıcı Arayüzü Kılavuzu Geliştirilmesi ve Geçerleme Süreci

Engin Kurşun ,Türkan Karakuş, Aslı Yılmaz, Kürşat Çağıltay Veysi İşler ,Serkan Gürdal, Ümit Tezcan

177 -186

Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak İçin Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi Benzetimleri

Yasin Kaygusuz ,Soner Uyar, Çağrı İlçe, Tolga İnal Koray Özel

187 - 212

Koridor Analizi ve En Uygun Güzergâhın Belirlenmesi

Serkan Gazel,Serdar Ak

213 - 222

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi

Ahmet Kabarcık ,Levent Kandiller, Haluk Aygüneş

223-237

Taktik Data Link Teknolojilerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Kritik Simülasyon Bileşenleri

Mert Tuğcu ,Oral Gürel

239 - 250

İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli

Nafiz Arıca,Halil Cicibaş,Kadir Alpaslan Demir

251 - 270

Tüm Sayılar / Archive