SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 1 - Sayı 1 - Mayıs 2002 (Volume 1 - Issue 1 - May 2002)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

A Logistics Planning Decision Support System for Deployment of Military Forces in Military Crises and Natural Disasters

Linet ÖZDAMAR, Ediz EKİNCİ

1-28

WEB-Based Knowledge Management Systems: A field study of “MORN” in R&D Project Management

İ.Mete ÖZKAN, A. Nuri BAŞOĞLU, M. Atilla ÖNER

29 - 75

Kara Kuvvetleri için Alternatif Bir Tedarik Yöntemi: Leasing

Hakan DİLEK

76 - 96

Orduda Sosyal Hizmet

Aliye Mavili AKTAŞ

97 - 107

Savaş Başlıklarının Parça ve Basınç Dalgası Etkileri - Uygulama Çalışması

H.Ender BAŞDAŞ, Erol UMUT, Mükail YILDIRIM, M.Uğur ŞATIR, Danişment VURAL, Nuri BÜYÜKYAZICI

108 - 121

Statik Muharebe Gücü Hesaplaması - Uygulama Çalışması

H.Ender BAŞDAŞ

122 - 131

Bilgi Çağı ve İnternet: Dünya Nereye Koşuyor? - Uygulama Çalışması

Akın ARSLAN

132 - 138

Tüm Sayılar / Archive