SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 10 - Sayı 2 - Kasım 2011 (Volume 10 - Issue 2 - November 2011)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım

Mehmet KABAK

1 - 17

Müttefik Güç Harekâtı İnsani Müdahalelerin Bir İstisnası mıdır? NATO'nun Kosova'ya Yönelik Harekâtının Uluslararası Hukuk ve Askeri Bakış Açılarından Değerlendirilmesi

Ahmet ÇEVİKBAŞ

18 - 57

Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum

Ali KILIÇ, Ümit AYVAZ

58 - 79

Liderin Kültürel Zekâsının Astların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İş Doyumu Üzerine Etkisi

Faruk ŞAHİN

80 -104

Kurumsal Performans Karnesi ve Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

Cevriye GENCER, Tuğba ÇETİN

105- 121

ABD Başkanları G.W.Bush ve B.Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt’un İttifak Teorisi

Eyyub KANDEMİR

122- 151

Tüm Sayılar / Archive