العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

İşletme Bölümünün Amaçları


İşletme Bölümünün amacı, hem TSK’nin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda hem de uluslararası veya çokuluslu askeri ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev üstlenmeye namzet Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini kazandırmak; istihdam edilecekleri organizasyonlar açısından kurumsal, mezunlar açısından ise yüksek bireysel ve sosyal tatmin sağlanmanın temelini teşkil edecek, çağdaş bir bilgi alt yapısı, sürekli öğrenme disiplini ve bu özelliklerin doğal sonucu olarak geliştirilecek özgüvene dayalı bir rekabet gücü sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İletişim ve Yenilik ve Teknoloji Yönetimi konularındaki kazanımlar ile Harbiyeliler, en kıt ve en kıymetli kaynak olan insan kaynağını yönetebilecek, karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilecek, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilecek, karmaşık problemlerin çözümünde karar süreci adımlarını uygulayabilecek, emir ve komutası altına verilmiş personelin ortak aklını kullanabilecek ve muharip birliklerin harekâtını sevk ve idare edebileceklerdir.

Üretim Yönetimi, Savunma Planlama ve Lojistiği, Yöneylem Araştırması, Muhasebe ve Finansman ve Ekonomi konularındaki kazanımlar ile muharip birliklerin ve görevli oldukları kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanması için zorunlu lojistik destek ve tedarik zincirlerini planlayabilecek, kurabilecek ve yönetebileceklerdir.

Askerî Liderlik, Stratejik Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri konularında edinecekleri kazanımlarla bilimsel ve teknolojik gelişme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uzun dönemli strateji geliştirebilen, girişimci ve araştırmacı özelliğe sahip bireyler olarak lider ve yönetici kadrolarına ideal birer aday haline geleceklerdir.

Sayfa Başına Dön